Prana

KAJ JE PRANA?
V jogijski filozofiji je Prana energija, ki poganja naša snovna telesa in svet, ki nas obdaja. Različne jogijske šole značilnosti prane različno opisujejo, vendar pa se strinjajo v eni stvari, Prana ljudem in drugim živim bitjem daje življenjsko iskro.

Za lažje razumevanje lahko Prano primerjamo kar z električnim tokom – tako kot prana je tudi elektrika obstajala, že preden jo je odkrilo človeštvo. Prane ne moremo videti, jo poduhati ali se je dotakniti, vendar je ves čas navzoča v naših telesih in okolju. Lahko rečemo, da je prisotna v čisto vseh življenjskih oblikah in elementih – zemlji, vodi, zraku in ognju. Prano vsrkavamo z dihanjem, s hrano, pijačo, dobivamo pa jo tudi iz sonca, vetra in dežja.

Kako je sestavljeno človeško bitje
Jogijska teorija pravi, da človeško bitje sestavljata snovno in subtilno telo. Subtilno telo se deli na štiri med seboj povezane plasti. Prva plast je sestavljena iz mreže kanalov ali nadijev, skozi katere teče prana – prvo plast imenujemo tudi kar pransko telo. Druga plast je umsko telo – gre za našo podzavest. Tretja plast je razumsko telo, ki je v sozvočju z zavestnim, nadzorujočim umom in egom. Četrta plast pa je še duhovno telo, ki vsebuje seme pravega jaza.
Po jogijski teoriji so čisto vsa telesa začasna, ki jih takrat, ko se izrabijo, preprosto odvržemo.

VRSTE PRANE
Prano delimo glede na njene glavne naloge v pet podvrst in vsaka od njih bdi nad določenim območjem snovega telesa.
• Prana (hkrati gre za podvrsto in splošno poimenovanje za življenjsko silo) oskrbuje telo s kisikom. Njena energija teče od nosnic do predela srca in nadzira dihanje.
• Apana kroži v trebuhu, teče navzdol in uravnava izločanje.
• Samana kroži po sredini telesa ter nadzira metabolizem in prebavni ogenj (agni).
• Udana teče od srca do glave oziroma do možganov. Ta prana je povezana z govorom, požiranjem in spanjem.
• Vjana prežema celo telo ter deluje na živčni in endokrini sistem ter krvni obtok.
Osnovni vrsti prane sta prana in apana – prva je dejavna, ko vdihnemo, druga pa ko izdihnemo. Apana se hkrati nanaša še na spodnji del trebuha in kopičenje odpadnih snovi (tako duševnih kot telesnih) v tem delu telesa. Z apano označimo tudi energijo, ki je potreba za izločanje teh odpadkov ter skrbi za izravnavo energije. Da zares učinkovito deluje, mora biti v ravnotežju s prano. Prano in apano uravnotežamo z vadbo joge.

PRANA IN NAŠE ZDRAVJE
Tok prane neposredno vpliva tudi na naše zdravje. Če telesu ne dovajamo dovolj energije, je šibko in veliko bolj dovzetno za različne okužbe in druga obolenja. Če nadiji (kanali, s katerimi je prepredena vsa pranajama – po teh kanalih teče prana) niso prehodni, tudi prana ne more nemoteno teči po telesu, kar močno vpliva na naše zdravje. Na pretok prane in njeno ravnotežje vplivajo številni dejavniki, med drugim tudi naše počutje, razpoloženje, stanje zavesti … Pretok prane ovirajo tudi slaba prehrana, čezmerno uživanje alkohola, kajenje, pomanjkanje gibanja in spanja. Če je pretok prane oviran, lahko postanemo apatični, utrujeni, depresivni ali kako drugače zbolimo.
Neoviran pretok prane pomeni tudi dobro in trdno zdravje. Zelo pomembno je, da znamo v vsakdanjem življenju odpraviti blokade v telesu in doseči nemoten pretok življenjske energije. Joga za spodbujanje pretoka prane predpisuje pranajamo (nadzorovano dihanje), asane ali jogijske položaje in krijo (očiščevale vaje). S krijami uspešno čistimo snovno in subtilno telo. Vendar je pri tem treba poudariti, da morajo biti vse jogijske vaje prilagojene potrebam posameznika.

Viri: bodieko.si